Sitemap - oversigtskort


Brandfolkenes Organisation er din fagforening for brand og ambulance
Arbejdsmiljø
  Hvad er arbejdsmiljø
  Arbejdet skal tilpasses mennesker
  Arbejdsgiverens ansvar efter arbejdsmiljøloven
  Udvalgte regler fra Arbejdstilsynet
  Brug af transportable stiger
  Løft, træk og skub
  Helbredskontrol ved natarbejde
  Støjgrænser og unødig støjbelastning
  Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder
  Arbejde med motorsav i forbindelse med fældning mm
  Forflytning og løft af pesoner
  Faldsikringsudstyret skal bruges straks ved arbejdets begyndelse
  Brandmænd og kræft
  Undersøgelserne omfatter oplysninger om 110.000 brandmænd,
  Brandmænd og prostatakræft
  Kræft: Brandmænd mere tilbøjelige til kræftrisiko
  LeMasters 2006 - undersøgelse om kræft og brandmænd
  Ny forskning har fokus på kræftfremkaldende farer ved brandslukning.
  Brandmænd får uhelbredelig kræft Kræftens bekæmpelse kritisere chefer
  Brandmand er mere udsat for cancer end resten af befolkningen
  Australiens mere end 14.000 brandfolk er nu med i lovgivning om kræft
  jasdf j
  Lemasters et al. 2006
  Brandmænd og kræft American Journal of Industrial Medicine
  I Australien har myndighederne blåstemplet 12 kræftformer
  Brandfolk er udsat for mange stoffer - Kræftforskning (IARC)
  Senest er 33.416 koreanske brandmænd blevet undersøgt for kræft
  Minister: Medicinske eksperter på banen i sager om brandfolk og kræft
  Kræftrisiko: AT skal besøge alle landets brandstationer i år
  Særlige forhold for brandmænd
  Særlige forhold vedr.: Asbest
  Særlige forhold vedr.: Vold, trusler om vold og chikane
  Særlige bemærkninger vedr.: Øvelser
  Særlige bemærkninger vedr: akutte opgaver
  Typiske reformreaktioner i forbindelse med besøg af AT
  Brandmænd risikere at miste hørelsen fortæller rapport fra
  Tinnitus rammer også brandmænd og ambulancepersonale
  Arbejdsmiljø og regler
  Hvad er en arbejdsskade?
  Er din arbejdsskade anmeldt?
  læs mere om arbejdskade
  Arbejdsmiljøuddannelse - den lovpligtige uddannelse til dig som er nyvalgt
  Hvad er en At-vejledning?
  Love, regler, vejledninger og aftaler
  hvad er en BAR vejledning
  Ny branchevejledning til brand og redning
  BAR-vejledninger
  Ny brochure om natarbejde
  Isolering og brandudvikling
  Polystryren kan tilsyneladende brænde rigtig godt.
  Arbejdsmiljøuddannelse
  Tilskadekomster og ulykker Brand og redning
  1983 Alvorlig tilskadekomst brandmand Ejner Jensen
  Risikofrit betonloft var wn livsfarlig brandbombe - august 1985
  Brandmand fra Fredericia dræbtes ved glatføreuheld 1986
  Røgdykkere tæt på at blive ramt af nedstyrtende tag (Hovedbanegården)
  I forbindelse med sikring af stillads faldt brandmand 3 etager ned
  Gennemgang af Brandmand Klaus skadesforløb fra 1992
  Branddragten brændte, artikel fra fagbladet Brandmanden
  Under ildebrand faldt brandmand faldt igennem lem i gulv
  Brandmand Palle Ipsen blev dræbt under en ildebrand i marts 2000
  Tre brandmænd døde under brandøvelse i Frederikshavn
  Dødsulykke 2003 indsatsleder fra Horsens dræbt da mur faldt ned
  Gasudslip på Tomsgårdens brandstation, oktober 2004
  Brandmand faldt ned i røgfyldt elevatorskakt under øvelse
  2004 Brandmand dræbt på fyrværkerifabrik
  Brandmand lå i seks dage med brækket ryg
  Branden i Dehns Palæ i Bredgade i 2010 udviklede sig dramatisk
  Arbejdsulykke i fjernvarmetunnellen 2010
  Arbejdsulykke 2012 Kollaps under røgdykkerøvelse i fjernvarmetunnel
  Ti brandmænd sendt på hospitalet efter brand i laboratorium
  Sikkerhed og sundhed under øvelser (brand og
Bliv medlem af Brandfolkenes Organisation
  Praktiske informationer
  Brandfolkenes Organisation tilbyder nu medlemskab til alle ansatte i det danske redningsberedskab
  Monty Python med nye undertekster, der forklarer fordelene ved Brandfolkenes Organisation
  Brandfolkenes historie startede i 1898 i fagbevægelsens vugge
  Hvem er vi fagforening for
  fagbevægelsens historie
  tilbyder
  Kontakt os - Bestyrrelsen
    Bestyrelsen
Løn og arbejdsforhold
  Ansættelseskontrakt
  Alle ansatte skal have en ansættelseskontrakt
  Deltidsbrandmænd
  Ingen dagpenge til deltidsbrandmænd
  Gør en forskel som deltidsbrandmand
  Deltidsbrandmænd har et stærkt sammenhold
  Eksamensopgave i TV: Nyhedsindslag om deltidbrandmænd
  Tag med på udrykning sammen med deltidsbrandmændene
  Familiens opbakning er afgørende
  Bliv brandmand nu
  Ligebehandlingsloven
  Ligestilling - nævnet har behandlet sagerne om piloter og alder
  Under en jobsamtale blev han spurgt om han var muslim
  Kontakt Ligebehandlingsnævnet, hvis du har været udsat for diskrimination
  Bliver du forskelsbehandlet på grund af alder
  Pension - Tjenestemand
  Førtidspension
  Pension ved sygdom/svagelighed
  Tilskadekomst i tjenesten
  Børnepension, opsat børnepension og børnepensionstillæg
  Optjening af pensionsår
  Tjenestemandspension
  Utilregnelighedspension
  Rådighedsløn udbetales i 3 år
  Begrænsninger i udbetalingen af rådighedsløn/ventepenge
  Afskedigelse med kvalificeret svagelighedspension
  Pension ved afskedigelse i tilfælde af stillingsnedlæggelse
  Lov om massefyring
  Lov om massefyring
  Hvornår gælder loven
  Hvilke rettigheder giver loven
  Hvad skal du ellers være opmærksom på
  Barsel
  Grundprinsipper for barsel
  Grundprincipper for barselsorlov
  Barselsorloven er fleksibel
  Barns første sygedag
  Omsorgsdage til offentligt ansatte
  Ferie og frihed
  Sygdom opstået før ferien
  Hvad er en feriehindring
  Ferieloven
  Ny ferielov giver flere rettigheder til lønmodtagere.
  Efterløn
  Hvem kan få efterløn?
  Nye krav som får indflydelse på tjenestemandens pension og alder
  Sundhedsundersøgelse
    sundhedsforsikring
Her vil du læse om nyheder om brand og redningstjenesten
  Nyt og nyheder
  Mindehøjtidelighed i forbindelse 2001 New York
  Nyhedsbreve
  Nyhedsbrev 2021
  Undersøgelse af PFOS
  PFOS
  Møde med forsker
Samarbejdspartner
  EFFUA
  Europæiske Fire Fighter Unions Alliance (EFFUA
  Nordiske brandmænds studiedage
  Nordiske brandmænds studiedage blev startet op i 1937
  Redderne i Danmark
  Reddernes faglige klub:
  Reddernes Landsklub; De er over 3000 medlemmer i provinsen
  https://reddernesfagforening.dk/
  Dem vi husker
  Brandmandjobbet er nok et af de job, der giver størst perspektiv
  Pressefotograf Gert Jensen døde onsdag den 10 september 2008
  Farvel til pressefotograf Gert Jensen - død 2008
  Kære Gert,
  Museum
  Gentofte brandvæsen 1931
  Historie om KB museum
  En tur i biografen
  Fotografer
  Fotograf Dan
  Fotograf Kenneth J. Meyer
  Lokalafdelinger
  Brandfolkene Frederiksberg
  Brandfolkene København
  Brandfolkene Rudersdal
  Brandfolkene Vestegnen
  Brandfolkene Thule Air Base
  Brandfolkene Tårnby
  Brandfolkene Nordsjællands Brandvæsen
  Brandfolkene Aalborg
  Brandfolkene Svendborg
  Brandfolkene Faaborg
  Brandfolkene Gudme
  Brandfolkene Ringe
  Idrætsforeninger
  Brandvæsenets Bjergklub
  Skiklub - Brandvæsenets skiklub er medlem af Danmarks Skiforbund
  Cykling
  Dykning
  Ergometerroning
  Floorball
  Fodbold
  Golf
  Mountainbike
  Orienteringsløb
  Skydning
  Bjergklubben
  Motionsløb
  Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
    DOBL
Fagbladet - brandmanden
  Fagbladet Brandmanden til dig som arbejder inden for brand og redning


Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv