Brandmand fra Fredericia dræbtes ved glatføreuheld under udrykning 1986

 

På en af vinterhalvårets første dage med nattefrost indtraf om morgenen, den 21. november 1986, under en brandudrykning, en tragisk glatføreulykke, hvor den  
34-årige brandmand Ib Andersen, Fredericia mistede livet under en trafikulykke/ arbejdsulykke.

 

Ib Andersen, der et halvt år forinden var blevet overført fra at være overenskomstansat brandmand til en tjenestemandsstilling, efterlader sig kone og to børn.
 

Ved ulykken gik det op for personalet ved Fredericia brandvæsen, hvor ringe stillet en brandmand er ved  ulykker eller dødsfald i tjenesten. Der er stor forskel på ydelsen, om brandmanden er tjenestemand eller deltidsansat, gift eller lever i et papirløst forhold.
 

Læs artiklen fra fagbladet Brandmanden nr. 1 februar 1987, 65 årgang
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv