Undersøgelserne omfatter oplysninger om 110.000 brandmænd i USA

På universitetet i Cincinnati har forskere konstateret, at brandfolk er væsentlig mere tilbøjelige til at udvikle flere forskellige former for kræft end ansatte i andre brancher.
 

Deres resultater tyder på, at de værnemidler brandfolk bruger, ikke er tilstrækkelige til at beskytte dem mod de kræftfremkaldende stoffer, de støder på i deres profession, siger forskerne.


Forskerne fandt for eksempel, at brandfolk har dobbelt så stor risiko for at udvikle testikelkræft og har markant højere non-Hodgkins lymfom (lymfekræft) og prostatakræft end ikke-brandmænd. Forskerne bekræftede også tidligere resultater i, at brandfolk er i større risiko for at udvikle myelomatose (knoglemarvskræft).
 

Grace LeMasters, ph.d., Ash Genaidy, ph.d., og James Lockey, MD, anmelde disse resultater i november-udgaven af Journal of Occupational og Miljømedicin. Den UC-ledede forskning er det største studie til dato, som har undersøgt kræftrisiko forbundet med at arbejde som brandmand.

"Vi tror der er en direkte sammenhæng mellem de kemiske eksponeringer brandmænd oplevelse på jobbet, og en øget risiko for kræft," siger LeMasters, professor i epidemiologi og biostatistik ved UC.


Brandfolk er udsat for mange stoffer, der er udpeget af Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) som kræftfremkaldende herunder:

 • benzen
 • dieselmotor udstødning
 • kloroform
 • sod
 • styren og formaldehyd, udtaler LeMasters .

Disse stoffer kan indåndes eller optages gennem huden og forekommer både på brandstedet, på brandstationer. "Brandmænd arbejder dagligt i et farligt erhverv" tilføjer LeMasters. "Som offentligt ansatte, har de brug for-og fortjener-supplerende beskyttelsesforanstaltninger, der vil sikre, at de ikke har en øget kræftrisiko."


Det UC-ledede hold analyserede oplysninger fra 32 tidligere offentliggjorte videnskabelige undersøgelser for at fastslå de omfattende konsekvenser for sundheden og sammenholde risici for kræft ved deres profession.
 


Undersøgelserne omfatter oplysninger om 110.000 brandmænd, de fleste af dem, mandlige brandmænd på fuld tid.

Risikoen for 20 forskellige kræftformer blev klassificeret efter IARC’s risikovurderings model og opdeles i tre kategorier: sandsynlig, mulig eller ikke sandsynligt.

UC epidemiologer fandt, at i halvdelen af de undersøgte kræftformer, var der øget risiko i varierende niveauer for kræft. Det drejer sig om:

 • Testikelkræft
 • Prostatakræft
 • Hudkræft
 • Hjernekræft
 • Kræft i endetarmen
 • Mave og tyktarm kræft
 • Non-Hodgkins lymfom (lymfekræft)
 • Myelomatose (knoglemarvskræft)
 • og malignt melanom (modermærkekræft)

Alle disse kræftformer er forbundet med brandslukning, og de før nævnte partikler der findes på brandsteder, i brandstationer og slukningskøretøjer.

"Det er kritisk og der er umiddelbart behov for yderligere værnemidler for at hjælpe brandfolk til at undgå indånding og hud kontakt med kendte og formodede kræftfremkaldende stoffer og partikler", siger Lockey, professor i miljø og sundhedsmedicin på UC. "Desuden bør brandmænd omhyggeligt vaske hele kroppen for at fjerne sod og andre restprodukter fra brande, efter alle brande, for at undgå hud eksponering".
 


Forskningen blev delvist støttet af en bevilling fra Ohio Bureau of Workers Compensation. Og af undersøgelsens samarbejdspartnere kan nævnes. Ph.d. Paul Succop, ph.d. James Deddens og ph.d.Kari Dunning, samt MD ph.d.Tarek Sobeih fra Cairo Universitet og ph.d. Heriberto Barriera-Viruet, fra Det Interamerikanske University of Puerto Rico.

NæstformandTommy Kjær udtaler at brandmænd kan forebygge ved at skifte forurenet tøj efter alle brandindsatser, og lige netop her er det uhyggeligt at erfare at rigtig mange brandfolk i Danmark kun har en indsatsdragt. Vi skal til at lære at tage vores forholdsregeler, som vi naturligt gør hvis der er tale om indsats med asbest.

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv