Brandfolkene Tårnby

 

Tårnby Brandvæsen er ansvarlig for brand- og redningsopgaver i Tårnby Kommune, herunder Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen.
Tårnby Kommune er på 64,95 kvadratkilometer og har ca. 40.000 indbyggere.
 

 

Tårnby Kommune har ca. 40.000 indbyggere, og er derfor forpligtet til at kunne stille med to slukningstog. Første slukningstog er bemandet som anført ovenfor. Kommer der endnu en alarm mens vagtholdet er ude, eller har de brug for assistance, slås der via alarmcentralen (112 i København) "storalarm", det bevirker at alt mandskab tilkaldes, og de der så har mulighed for at møde ind bemander de efterfølgende slukningskøretøjer.

I Brandvæsenets ansvarsområde ligger endvidere en række objekter, hvortil der i henhold til møde- og beredskabsplaner straks slås storalarm. Bl.a. kan nævnes visse alarmer til Københavns Lufthavn & Øresundsforbindelsen.

 

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv