Børnepension, børnepensionstillæg mm. 

 

Afgår en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand ved døden, har børn under 21 år ret til børnepension.
Har tjenestemanden på tidspunktet for dødsfaldet stedbørn (ægtefællens børn), som blev forsørget i det fælles hjem, har disse også ret til børnepension.
Børnepensionen ikke vil blive modregnet i tildeling af SU til barnet, men alene i beregningen af det fribeløb, som barnet har ret til at tjene ved arbejde ved siden af studiet.


Opsat børnepension

Hvis en afdød tjenestemand havde en opsat pension, bliver der kun udbetalt børnepension, til barnet fylder 18 år. Stedbørn af en afdød tjenestemand med opsat pension har ikke ret til børnepension.
Børnepension udgør pr. 1. april 2010 29.592,81 kr. årligt. Til forældreløse børn udbetales børnepensionen med dobbelt grundbeløb.
Bliver der udbetalt opsat ægtefællepension, vil der blive udbetalt opsat børnepension, som udgør 10 % af afdødes opsatte pension. Bliver der ikke udbetalt opsat ægtefællepension, udgør den opsatte børnepension 20 % af afdødes opsatte pension.


Børnepensionstillæg

Når en tjenestemand bliver pensioneret, får børn ret til børnepensionstillæg. Børn kan få børnepensionstillæg, indtil de fylder 21 år.
Hvis begge barnets forældre er pensionerede tjenestemænd, bliver der kun udbetalt et børnepensionstillæg.
Har tjenestemanden stedbørn (ægtefællens børn), som bliver forsørget i det fælles hjem, har de også ret til børnepensionstillæg.
Der bliver ikke udbetalt børnepensionstillæg, hvis tjenestemanden får udbetalt en opsat pension.

Børnepensionstillæg udgør pr. 1. april 2010 15.593,81 kr. årligt.

 
 
Både børnepensionstillæg og børnepension udbetales til barnet selv.

Børnepensionstillæg og børnepension er uafhængig af tjenestemandens lønmæssige placering og pensionsalder.

Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension, børnepension i forbindelse med ægtefællepension eller børnepension alene kan dog ikke overstige tjenestemandens pensionsgivende løn.

Der kan kun ydes ét børnepensionstillæg/én børnepension for hvert barn. Gælder også adoptivbørn og stedbørn, når der er tilknyttet forsørgerpligt.

Børnepensionstillæg og børnepension modregnes ikke i SU, men betragtes som en indtægt og har dermed indflydelse på, hvor meget man må tjene ved siden af (frikort).

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv