Lars Hviid ny beredskabschef ved Århus Brandvæsen

 

Den 53-årige beredskabschef blev født på Trøjborg og voksede op på Rosenvangs Allé og gik i skole på Rosenvangskolen.
Efter at være udlært som elektriker hos Viby Elværk tog han en officersuddannelse inden for beredskabet og kom siden til Beredskabsstyrelsens Center i Haderslev, der underviser værnepligtige i beredskab.


Videre gik det til jobbet som kursusleder på brandskolen i Tinglev, hvorefter han fortsatte i 18 år som beredskabschef i Tønder.


Da han 1. juni 2009 tiltrådte som viceberedskabschef i Århus Brandvæsen var det ønsket om nye udfordringer i fødebyen. Og skulle det være, skulle det også være nu, inden fødselsattesten blev meget ældre, var Lars Hviid overbevist om. Noget tyder på, han vurderede rigtigt. For da den hidtidige beredskabchef Jakob Andersen 1. januar 2010 rejste til Københavns Brandvæsen blev Lars Hviid konstitueret beredskabschef og har nu overtaget det øverste job for hen ved 300 medarbejdere i Århus Brandvæsen og beredskabet. Her tæller både fastansatte og deltidsbrandmænd samt frivillige i beredskabet med.
 

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv