Begrænsninger i udbetalingen af rådighedsløn/ventepenge

 

Tekst mangler om hvor begrænsningern gælder. Som tommelfingerregel kan du ikke ansættes i en anden tjenestemandsstilling.
Teksten er under revidering
 

 

Hvis tjenestemanden i rådighedsløns-/ventepengeperioden opnår ansættelse i en selvejende institution, virksomhed o.l., som fx via tilskud, driftsoverenskomst e.l. finansieres af offentlige midler, standses udbetalingen af rådighedsløn/ventepenge derimod ikke, heller ikke selv om tilskuddet mv. udgør mere end 50 pct.

 


I tilfælde, hvor rådighedslønnen/ventepengene kan standses, men hvor den faste månedlige løn (ekskl. et eventuelt pensionsbidrag) i den nye ansættelse er lavere end rådighedslønnen/ventepengene, nedsættes den månedlige rådighedsløns-/ventepengeudbetaling med et beløb svarende til den faste månedlige løn.

 


Afbrydes det nye ansættelsesforhold inden udløbet af rådighedsløns-/ventepengeperioden, genoptages udbetalingen af rådighedsløn/ventepenge for den resterende del af perioden
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv