Barselsorloven er fleksibel

 

I kan dele orloven mellem jer

Som forældre kan I frit dele perioden på 32 uger mellem jer, hvis I holder orloven, inden jeres barn fylder 46 uger. Som far kan du godt tage forskud på de 32 uger, selvom jeres barn endnu ikke er fyldt 14 uger. På den måde kan I holde en større del af orloven sammen.
 

 

I kan forlænge orloven

I kan vælge at forlænge jeres orlov med enten otte eller 14 uger. Det kræver ikke accept fra jeres arbejdsgivere. Den forlængede periode kan I også frit fordele imellem jer. I skal dog være opmærksomme på, at jeres dagpenge sættes tilsvarende ned, hvis I forlænger orloven. I modtager derfor et beløb, der i alt svarer til dagpenge i 32 uger. I skal endvidere være opmærksomme på, at hvis I vælger denne forlængelse af orloven, har I ikke samtidig mulighed for at udskyde orlov ved at genoptage arbejdet helt eller delvist.

 


Ret til at udskyde dele af orloven

En af jer kan vælge at udskyde mellem otte og 13 uger af jeres orlov. Det kræver ikke jeres arbejdsgiveres forudgående accept og kaldes retsbaseret orlov, hvis den udskudte orlov holdes i én samlet periode, og inden jeres barn fylder ni år.

 


Aftale med arbejdsgiver om udskydelse

Hvis I aftaler det med jeres arbejdsgivere, kan I begge udskyde op til 32 uger af jeres orlov – altså 64 uger i alt. I har dog kun ret til dagpenge i sammenlagt 32 uger. Den orlov, I vælger at vente med at holde til senere, kan I efter aftale med jeres arbejdsgivere holde drypvis, indtil jeres barn er ni år.

 

Det kaldes aftalebaseret orlov, og I skal være opmærksomme på, at I ikke kan være sikre på, at en ny arbejdsgiver respekterer en aftale med en tidligere arbejdsgiver.

 


Mindre fleksibilitet for ledige

Hvis du er ledig, kan du ikke holde barselsorlov helt så fleksibelt. Fx kan du kun forlænge din orlov med otte uger og ikke med 14 uger. Du kan kontakte enten din a-kasse eller kommunen for at få nærmere oplysninger.

 


I skal varsle jeres barselsorlov
 

Varsel til arbejdsgiveren

Som kommende mor skal du senest tre måneder før din termin fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov.

 

Som kommende far skal du senest fire uger før orlovens start underrette din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde dine to ugers barselsorlov (fædreorlov).

 


I skal senest otte uger efter fødslen orientere jeres arbejdsgivere om, hvornår I kommer tilbage på arbejdet og om, hvordan I fordeler de 32 uger imellem jer. Hvis I ønsker at forlænge jeres orlov eller udskyde noget af orloven, skal jeres arbejdsgivere samtidig have besked om det.

 

Hvis I benytter muligheden for at udskyde 8-13 ugers orlov – og ikke har aftalt tidspunktet med jeres arbejdsgivere forinden - skal I give jeres arbejdsgivere besked mindst 16 uger før, I vil holde den udskudte orlov.
 

 

Hvis I ikke modtager løn under barsel, skal I søge om dagpenge fra kommunen senest otte uger efter fødslen. Hvis I begynder på en orlov på et senere tidspunkt, er fristen for at søge dagpenge senest otte uger efter den første dag, I ikke er på arbejde.

 

I kan på et hvilket som helst tidspunkt i jeres orlov beslutte jer for at genoptage arbejdet på nedsat tid og dermed forlænge den periode, hvor I kan få barseldagpenge. Dette kan dog kun ske efter aftale med jeres arbejdsgiver. Som mor må du dog ikke genoptage arbejdet de første to uger efter fødslen.

 


Varsel til kommunen

I skal give kommunen besked:

  • når I efter orloven genoptager arbejdet helt eller delvist
  • hvis I skifter, så den anden ægtefælle tager orlov
  • hvis I holder orlov samtidig.
 

Dette gælder, uanset om I modtager barselsdagpenge, eller I får løn fra jeres arbejdsgiver. Det er jeres ansvar at sikre, at I ikke tilsammen holder mere orlov med barseldagpenge, end I har ret til. Hvis det sker, skal I betale det for meget udbetalte tilbage.

 


Det er kommunen, der vejleder og afgør, om du har ret til barselsdagpenge. Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse i en sag om barseldagpenge, kan du klage til Beskæftigelsesankenævnet i statsforvaltningen.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv