Grundprincipper for barselsorlov
 

Hovedreglen er, at kvinder har ret til fire ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Mænd har ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Herefter har I 32 ugers forældreorlov hver, som I frit kan fordele mellem jer. Det er dog kun i 32 uger af jeres samlede forældreorlov, at I har ret til dagpenge.

 

Der er mange muligheder for at holde orloven fleksibelt. Dels kan I fordele en stor del af orloven imellem jer, som I ønsker. Dels kan orloven forlænges, eller dele af den kan gemmes til senere i barnets liv.

 

Jeres økonomiske forhold under barselsorloven afhænger af jeres jobsituation. De fleste har ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. En del lønmodtagere har dog ret til løn under en del af orloven.

 

I skal som hovedregel kontakte kommunen, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål om barselsreglerne.

 

På "Din Barsel", som de fleste kommuner tilbyder, kan I få et overblik. I kan:

  • se, hvor meget orlov I har brugt, og hvor meget der er tilbage
  • beregne, hvor længe I kan holde orlov, og hvor meget I får i barselsdagpenge
  • se, hvilke frister I skal være opmærksomme på.

Din Barsel
 

 

Se også pjecerne:

 

Fleksibel barselsorlov - til forældre (nyt vindue)

 

Fleksibel barselsorlov - til virksomheder (nyt vindue)
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv