Barns første sygedag

 

Du har altid ret til at tage fri, hvis dit barn bliver akut sygt eller kommer til skade. Men du har kun ret til løn på barnets første sygedag, hvis det står i din overenskomst eller kontrakt

 

Ret til fravær ved akut sygdom

Ved akut opstået sygdom har den ene forælder ret til at holde fri. Det gælder også, hvis dit barn kommer til skade i skole eller daginstitution. Det fremgår af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Det er ikke nærmere bestemt i loven, hvad der skal forstås ved ”akut opstået sygdom”. Det vil normalt som minimum omfatte barnets første sygedag. Retten til at holde fri på den første sygedag er betinget af:

  • At barnet er under 18 år
  • At barnet opholder sig hos dig
  • At det er nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet
  • At det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked i så god tid som muligt, inden du skulle have mødt på arbejde.

Loven giver "ret til fravær". Men du får ikke automatisk ret til løn, når du er hjemme hos dit syge barn.

 

Løn på barns første sygedag

Hvis du skal have ret til løn på dit barns første sygedag, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af lokale regler på arbejdspladsen. Det kan også være, at du er omfattet af en overenskomst, der giver ret til løn på barns første sygedag. Nogle overenskomster giver ret til to eller flere dages fravær med løn.


Hvis du ikke har ret til løn på dit barns første sygedag, har din arbejdsgiver ret til at trække i lønnen, hvis du udebliver på grund af barnets sygdom.

Hvis du vil kende dine vilkår ved barns sygdom, skal du enten kontakte din arbejdsgiver eller din fagforening.


 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv