Hvad er en At-vejledning?

At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

 
At-vejledninger bruges til
  • at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser)
  • at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
  • at oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
  • at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.
 Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv