Arbejdsskade brandmand Klaus Olsen, 23. februar 1992

 

 

I forbindelse med sikring af et stillads på Ålekistevej den 23. februar 1992 styrtede brandmand ved Københavns brandvæsen Klaus olsen ned fra 3 sals højde og kom alvorligt tilskade. Han blev indbragt til Hvidovre hospital med svære kvæstelser. De første 2 uger lå han i respirator, han var bevidstløs og det var meget usikkert, om han ville vågne op igen.

 


Efterskrift april 1994
Klaus Olsen er idag blev erklæret 100% invalid. Skyldsspørgsmålet/ straffesagen med den/de ansvarlige kan vi ikke komme ind på her udtaler næstformand i brandfolkenes organisation Tom Pedersen. Vi har måtte koncentrere os om pension og erstatningsudbetaling. Sagen er tilendebragt nu, men den står som et skræmmebillede for mig bl.a. på grund af langsommelig sagsbehandling, og her tænker jeg hovedsageligt på de forskellige instanser samt jurister, der har medvirket til det endelige resultat.

En lignende ulykke kan desværre altid ske igen men vi vil gøre alt for, at vi ikke een gang til skal opleve den tilskadekomne samt pårørende bliver udsat for en træg og efter min mening uværdig behandling slutter næstformand Tom Pedersen.

 


Stilladsfirmaet Solrød Stilladset A/S er sluppet alt for billigt
Solrød Stilladset A/S er havde ansvaret for det stillads, Klaus Olsen styrtede ned fra, efter Tom Pedersens mening sluppet alt for billigt. Stilladsfirmaet endte med at skulle betale en bøde på 10.000 kr. og firmaets forsikringssleskab skal betale en erstatning på 50.000 kr.

Det offentlige vil til gengæld komme til at betale millionbeløb til Klaus olsens pension. Lovgivningen på det område er fuldstændig forkert. Det skal ikke kunne betale sig for det ansvarlige firma at sjuske med sikkerheden, og lade det offentlige betale.

Tjenestemænd er bedst sikret
Tom Pedersen understreger, at Klaus Olsen er langt bedre sikret en en overenskomstansat brandmand ville være. Klaus Olsen har fået fuld løn med tillæg fra Københavns Brandvæsen lige til 31. december 1993. Derfor har det ikke været en økoknomisk byrde for hans familie, at arbejdsskadesagen har været så længe under behandling.

Hvis en overenskomstansat kom ud for en lignende ulykke, ville familien være nødt til at henvende sig til bistandskontoret for at få lån, som senere kunne modregnes i erstatningen fra Arbejdsskadestyrelsen siger Tom Pedersen.

Brandmand Klaus Olsen fik en hjerneskade i forbindelse med sin arbejdsulykke, og er erklæret 100% invalid Klaus bor idag i beskyttet bolig.
 

 

Læs artiklen fra Fagbladet Brandmanden, december 1993 årgang 71, blad nr. 8

 

Læs artiklens gennemgang af Klaus Olsens sag fra ulykkesdagen til 2 år efter hvor erstatningssagen endnu ikke er afgjort
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv