Typiske reformreaktioner i forbindelse med besøg af AT

Rådgviningspåbud

Der kan inden for branchen typisk forekomme belastninger, der kan give anledning til afgivelse af rådgivningspåbud efter bekendtgørelsen, inden for nedenstående områder:
 

Det ergonomiske område

Der vil med stor sandsynlighed foregå løft af byrder og løft/forflytning af personer. Vær opmærksom på planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet.

Der kan stilles krav om brug af autoriseret rådgiver ved sundhedsskadelige manuelle løft og forflytning af personer, hvor dette ikke systematisk eller rutinemæssigt foregår ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler. Dette kan fx foregå, hvor der skal samarbejdes med andre arbejdsgiveres ansatte (lokalcentre, sygehusafdelinger mv.) om løftet/forflytningen. I private hjem kan adgangsforholdene være trange og dermed besværliggøre brugen af eksisterende hjælpemidler.

Vær opmærksom på muligheden for ”udvidet vejledning” i forhold til ergonomi.
 

Det biologiske område

Afhentning og transport af mors (lig). OBS! Rådgivningspåbud gives kun hvis der både er aerosoler og markant affaldsagtig lugt, eller lugt af forrådnelse.
 

Det kemiske område

Storrumskontorer (indeklima).
Garageanlæg og værksteder (udsugning).
 

Det fysiske område

Ved afdækningsopgaver generelt og særligt i forbindelse med stormskader er der nedstyrtningsfare eller fare for sammenstyrtning ved arbejde på tage og konstruktioner samt i bygninger.

Kan også gøre sig gældende ved brandslukning og ved opgaver med redning af dyr.
 

Det psykosociale område

Risikofaktorerne kan bl.a. være traumatiske begivenheder, høje følelsesmæssige krav og tidspres specielt ved akutte opgaver.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv