Reglerne for døgnvagt (arbejdstid)
 

Københavns brandvæsen fik dispensation for arbejdstidsdirektivet i 1982 (Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 15 august 1980 om hviletid og fridøgn).

Denne bekendtgørelse er efterhånden blevet opjusteret flere gange siden da.

  • Efter arbejdsmiljøloven har københavns brandvæsen pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med reglerne. Arbejdsgiver skal bl.a. sikre, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.
     
  • Efter bekendtgørelsen § 19 kan den vedkommende arbejdsgiverpart og den forhandlingsberettigede organisation dog aftale, at den daglige hvileperiode i begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer.
     
  • Aftalen skal godkendes af  Arbejdstilsynet, hvis aftalen fraviger reglerne i videre omfang end nævnt i § 19.

 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv