Arbejdstid - 48 timers reglen 

 

I Danmark er det som udgangspunkt arbejdsmarkedets parter, der regulerer løn- og arbejdsvilkår via kollektive overenskomster. I arbejdsmiljølovgivningen er der dog visse regler om arbejdstid og hviletid.
 

Arbejdstid

I Danmark er hovedreglen, at arbejdstiden fastsættes af arbejdsmarkedets parter i kollektive overenskomster. På langt de fleste områder er den ugentlige arbejdstid aftalt til 37 timer. Dette har haft afsmittende virkning på mange af de områder, hvor der ikke er en kollektiv overenskomst.
 

Arbejdstidsloven fastsætter nogle minimumsbestemmelser om højeste ugentlige arbejdstid, pauser og natarbejde.

En lønmodtager må højst arbejde i gennemsnitligt 48 timer ugentligt i en periode over 4 måneder. En lønmodtager har desuden ret til en pause, hvis lønmodtageren har en daglig arbejdstid på over 6 timer. Ved natarbejde gælder det bl.a., at lønmodtageren ikke må arbejde mere end 8 timer i døgnet i en periode over 4 måneder.

 

I arbejdsmiljølovgivningen er der desuden visse regler om hviletid og fridøgn.

 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv