Ændring af arbejdssted og arbejdstid

 

Din arbejdsgiver kan ikke uden varsel ændre dit arbejdssted og arbejdstid. Det skal normalt varsles med den enkelte lønmodtagers individuelle opsigelsesvarsel, hvis der er væsentlige ændringer. Det er vigtigt konkret at vurdere, om der er tale om en væsentlig ændring af stillingen.

 

Varsling af ændringer i ansættelsesvilkår

Udgangspunktet for hvor langt varsel arbejdsgiver skal give for ændringer som for eksempel ændring i arbejdstid, jobfunktion eller tjenestested følger de almindelige varsler for opsigelse af selve ansættelsesforholdet. Det vil typisk også være tilfældet ved sammenlægninger og udlicitering.


Væsentlige ændringer eller ej ? 

Som hovedregel siger man, at hvis ændringen er så væsentlig, at der reelt er tale om en anden stilling, er du ikke forpligtet til at acceptere den. Derimod skal du acceptere ændringer inden for stillingens indhold samt midlertidige ændringer, da de ligger inden for din arbejdsgivers ledelsesret.


For en tjenestemand gælder følgende:

          Ændring i løn – Ikke tåle at gå ned i løn

           Stillingsbetegnelse – Må ikke bære præg af en degradering

Arbejdets art – Hvilke opgaver skal man fremover beskæftige sig med

Ledelsesfunktioner – Hvis man er tidligere leder skal der fortsat være ledelse i stillingen

Beslutningskompetence – Eksempelvis budgetansvar

Uddannelse – Man skal kunne bruge sin uddannelse i stillingen

 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv