Arbejdsmiljøuddannelsen


Apropos kommunikation er godkendt af Arbejdstilsynet som udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
 
I alle virksomheder skal der arbejdes for sikkerhed og sundhed i virksomheden.

Arbejdsmiljøorganisationen er rygraden i sikkerhed- og sundhedsarbejdet i virksomheder; det er i særdeleshed i samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen at arbejdsmiljøopgaverne skal løses.
 
For at arbejdsmiljøgruppen sikres den fornødne kompetence, skal alle medlemmer ifølge loven gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelsen, som sætter gruppen i stand til selvstændigt at arbejde med sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøuddannelsen – 22 timer Online tilmelding kan foretages her
Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og forløber i to moduler af henholdsvis 2 dage og 1 dage. Efter de første 2 dage vender deltagerne tilbage til deres arbejdsplads, hvor de løser en konkret opgave i samarbejde med den anden part i sikkerhedsgruppen.
 

I perioden mellem de to moduler, skal du og din modsatte parti arbejdsmiljøgruppen i fællesskab arbejde med en aktuel og konkret problemstilling fra arbejdspladsen.

 

Erfaringerne fra arbejdet med den praktiske opgave vil indgå som et vigtigt element på uddannelsens andet modul. Uddannelsen baserer sig på gruppearbejde, drøftelser og en høj grad af deltageraktivitet.
 

Underviserne er Niels Peter Nielsen, Mette Frandsen, Henning Dons, Philip Maleschyn og Peter Kamvig og de har et bredt branchekendskab, og kurserne tilrettelægges altid, så de i høj grad tager udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer fra egen arbejdsplads
 
Mellem første og anden del er der en periode på et par uger, hvor deltagerne skal løse en hjemmeopgave på deres egen arbejdsplads. Opgaven skal handle om et reelt, praktisk problem og bliver præsenteret på anden del.
 
 

Arbejdsmiljøuddannelse tilbydes både som internat i virksomheden og som eksternat.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv