Særlige bemærkninger vedr: akutte opgaver


Brandvæsen og redningskorps er et særligt område, hvor det er vigtigt at skelne mellem akutte opgaver (hvor mennesker eller dyr er i direkte nød, eller hvor opgaven kræver en hurtig indgriben af hensyn til begrænsning af materielle skader) og ikke-akutte opgaver (fx personbefordring til et ambulatorium eller starthjælp til en bil).


Under akutte opgaver gribes ikke ind overfor eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven. Dette gøres først efter, at den akutte opgave er afsluttet.
 
Ved ikke-akutte opgaver, hvor der sker overtrædelse af Arbejdsmiljøloven, gribes ind. Dog under hensyntagen til eventuelt involverede patienter, pårørende m.fl.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv