Afskedigelse og varsler


Tjenestemandsansat

Efter prøvetidens udløb er der et gensidigt varsel på 3 måneder for den tjenestemandsansatte. Varslets længde øges ikke med ansættelses varighed og gælder hele ansættelsen igennem
 

Funktionær
En funktionær med mere end 2 år og 9 måneders ansættelse har således et længere opsigelsesvarsel end en tjenestemand, også selv om tjenestemanden har en meget høj anciennitet.

  • Ansat under 6 måneder: 1 måneds opsigelse + løbende måned.
  • Ansat 6 måneder - 3 år: 3 måneders opsigelse + løbende måned.
  • Ansat 3-6 år: 4 måneders opsigelse + løbende måned.
  • Ansat 6-9 år: 5 måneders opsigelse + løbende måned.
  • Ansat over 9 år: 6 måneders opsigelse + løbende måned.


 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv