Ansøgt afsked af tjenestemænd

 

Ved ansøgt afsked er det tjenestemanden, der selv siger sin stilling op. Her kan du læse om, hvad der skal gøre, når en tjenestemand siger sin stilling op.

 

Ønsker at fratræde

En tjenestemand, der er varigt ansat eller ansat på prøve, og som ønsker at fratræde sin stilling, må sige sin stilling op -

"Ansøgt afsked". Det samme må en åremålsansat tjenestemand, der vil fratræde, før åremålet udløber.
 

Ophør uden ansøgning

En tjenestemand skal derimod ikke sige op, hvis den pågældende ansættes i en anden tjenestemandsstilling omfattet af tjenestemandsloven. En tjenestemand skal heller ikke sige op, hvis den pågældende er ansat på åremål, og åremålsperioden udløber.

Hverken I eller tjenestemanden skal overholde nogen formalitetskrav i disse situationer.

 

Afskedsårsager

Det er afskedsårsagen og tjenestemandens ansættelsestid og pensionsalder, der er afgørende for, om en tjenestemand skal have pension. Det er derimod uden betydning, om tjenestemanden selv søger sin afsked eller bliver afskediget uden ansøgning. 

 

Afskedigelse på grund af svagelighed forudsætter, at sagen har været forelagt Helbredsnævnet.  


Skriftlighed

Der er ikke krav om, at tjenestemanden søger sin afsked/siger sin stilling op skriftligt. Hvis tjenestemanden ikke afleverer en skriftlig ansøgning om afsked, skal I sikre jer et bevis for ansøgningen. I kan bede den pågældende om at bekræfte opsigelsen pr. mail, eller I kan bekræfte, at I har modtaget den.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv