Nye krav som får indflydelse på tjenestemandens pension og fratrædelse i alder
 

Den nye aftale indebærer, at den lavere pligtige afgangsalder gradvis hæves i perioden 2019 til 2022 (som aftalt i velfærdsforliget fra 2006) og ser ud som følger:
 

1. For tjenestemænd, der er født i perioden 1. januar 1959 – 30. juni 1959, er den pligtige afgangsalder 60½ år.
2. For tjenestemænd, der er født i perioden 1. juli 1959 – 31. december 1959, er den pligtige afgangsalder 61 år.
3. For tjenestemænd, der er født i perioden 1. januar 1960 – 30. juni 1960, er den pligtige afgangsalder 61½ år.
4. For tjenestemænd, der er født i perioden 1. juli 1960 – 31. december 1962, er den pligtige afgangsalder 62 år.
5. For tjenestemænd, der er født den 1. januar 1963 eller senere forhøjes den pligtige afgangsalder i takt med en eventuel forhøjelse af efterlønsalderen. Udviklingen i efterlønsalderen følger udviklingen i den gennemsnitlige levealder, som aftalt i velfærdsforliget fra 2006.


Tjenestemænd i Kommunen
Hvis du er omfattet af et af ovenstående punkter 1 – 5, er der en række ting du skal være opmærksom på.

Hvis du er ansat som tjenestemand før 1. januar 2007 kan du godt vælge at lade dig pensionere ved det 60. år (førtidspensionering), men det har en række konsekvenser for din pension.


En tjenestemand kan tidligst gå på pension når han/hun fylder 60 år, og ønsker tjenestemanden at fratræde inden han/hun er fyldt 60 år får han/hun en opsat pension, der udbetales når folkepensionsalderen nås eller fra det 60. år med førtidspensionsfradrag, hvis tjenestemanden ønsker det. Der er for de fleste tjenestemænd ikke længere nogen øvre grænse for, hvornår tjenestemanden bliver pensioneret (var tidligere 70 år). Alderspensionens (egenpensionen) størrelse afhænger af tjenestemandens pensionsalder og det skalaløntrin den pågældende oppebærer på pensioneringstidspunktet. Der kan som hidtil højst optjenes 37 år til pensionsalder.


Tjenestemandens pension bliver reduceret, hvis han/hun vælger at gå på førtidspension. Fradragets størrelse afhænger af om han/hun har en lavere pligtig afgangsalderTil forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv