Om forhandlingsret og indflydelse

Læs dette notat fra vores advokat Henrik Hein (H)

 

Det er en grundlovssikret ret at stifte foreninger - herinder fagforeninger. I lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet er der fastsat regler, der forbyder organisationsfjentlig adfærd i dansk arbejdsret.For ansatte i kommenale virksomheder gælder iøvrigt den almindelige lighedsgrundsætning, hvor offentligt ansatte ikke ikke må forskelsbehandles.


Hvis der påvises en forskelsbehandling vil det være en ulovlig praksis, der vil kunne påklages til den øverste administrative myndighed i kommunen (Overborgmesteren og Folketingets Ombudsmand.

Har forskelsbehandlingen udmøntet sig i bevismæssige dårlige forhold for en ansat, vil forskelsbehandlingen tillige kunne udløse et erstatningsansvar for den offentlige myndighed.

 

 

 

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv