Diskretionær advarsel
 

Selv om en ansat ikke har begået tjenesteforseelser, kan arbejdsgiveren give en advarsel. Hvis en medarbejder gør sit bedste, men alligevel kommer til at handle uhensigtsmæssigt gentagne gange, er det ikke en tjenesteforseelse. Et andet eksempel er et uacceptabelt stort sygefravær.

Det kan medarbejderen heller ikke lægges til last som tjenesteforseelse. Alligevel kan situationen være så uholdbar, at arbejdsgiveren ikke længere kan acceptere tingenes tilstand.

Arbejdsgiveren kan i sådanne tilfælde give en diskretionær advarsel. Diskretionær betyder, at der er tale om en afgørelse, som hviler på et samlet skøn over sagen. En advarsel indeholder dels en beskrivelse af, hvad arbejdsgiveren finder uacceptabelt, dels en beskrivelse af, hvad der vil ske, hvis der ikke det bliver rettet op på det.

Det er principielt kommunalbestyrelsen, som kan give en diskretionær advarsel. Kompetencen er ofte delegeret til forvaltningen, men sjældent til lederen på arbejdspladsen. Derfor er lederens handlemulighed som oftest begrænset til at indstille til forvaltningen eller kommunalbestyrelsen.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv