Disciplinær advarsel
 

Hvis en ansat har begået tjenesteforseelser, kan arbejdsgiveren reagere ved at give en advarsel. For det første indeholder en advarsel en beskrivelse af en tjenesteforseelse, som den ansatte har begået. For det andet rummer den en tilkendegivelse af, hvad der vil ske i gentagelsestilfælde.

For tjenestemænd er en disciplinær advarsel en disciplinær straf. Derfor skal kommunen følge en bestemt procedure.

Den er omtalt i kapitel 4 i det kommunale tjenestemandsregulativ. Det er principielt kommunalbestyrelsen, som kan give en disciplinær advarsel. Kompetencen er ofte delegeret til forvaltningen, men sjældent til lederen på den enekelt arbejdsplads. Derfor er lederens handlemulighed som oftest begrænset til at indstille til forvaltningen eller kommunalbestyrelsen


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv