Nyhedsbrev 12 - 2011

Udsendt den 5. oktober 2011

 

Brandfolkenes Organisation, grænsesagen.

Tirsdag den 4. oktober kl. 10:30 var 3F og FOA indkaldt til møde i grænsesagen, og jeg er ret sikker på, at begge parter havde en klar forventning om, at der på dette møde ville komme en afgørelse på sagen.

Det gjorde der desværre ikke, idet der var rigtigt mange spørgsmål til hhv. 3F og FOA omkring opsigelsen af samarbejdsaftalen, som de 3 deltagere fra LO ville gerne have mulighed for at få uddybet. Derfor blev det meddelt, at LO/grænsenævnet vil formulere en række spørgsmål, som så vil blive fremsendt til parterne, hvorefter disse skal besvare de fremsendte spørgsmål. Når svarene er indsendt, skal parterne mødes igen. Der er berammet ny mødedato den 1. december 2011.

Den overskyggende begrundelse for at man gerne ville gennemarbejde spørgsmålene vedr. samarbejdsaftalen var, at det er mere end 10 år siden, en tvist imellem 2 LO-forbund er kommet så langt som vores sag, og derfor ville grænsenævnet sikre sig, at der er foretaget et grundigt forarbejde, når afgørelsen skal træffes, og denne beslutning må vi respektere.

Jeg må personligt udtrykke min beklagelse over, at der ikke kom en afgørelse på sagen i går, specielt fordi der i øjeblikket sker rigtigt meget kedeligt i vores brandvæsener, som får indfly-delse på en masse af vores medlemmer, men jeg vil gerne understrege, at denne udsættelse af afgørelsen IKKE får nogen betydning for den måde, som BO/CF vil arbejde på indtil den nye mødedato.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv